Mobile Application

lab-logo-notext

App mô phỏng Binary Option

Platform: Android , ios
Effort: 7 man month

lab-logo-notext

App chat giữa hai người với nhau

Platform: Android , ios
Effort: 14 man month

lab-logo-notext

App giới thiệu ứng dụng đến nữ giới

Platform: Android , ios
Effort: 14 man month

lab-logo-notext

App liên kết với EC Website

Platform: Android , ios
Effort: 9 man month

lab-logo-notext

App liên kết với Website

Platform: Android , ios
Effort: 1 man month

lab-logo-notext

Dịch vụ kết nối User với các Maid làm việc trong quán Cafe trong toàn quốc

Platform: Android , ios
Effort: 10 man month

lab-logo-notext

App tuyển dụng, liên kết Company và người tìm việc

Platform: Android , ios
Effort: 10 man month

lab-logo-notext

Dịch vụ giới thiệu những bội phim tiêu biểu, phỏng đoán những bội phim yêu thích

Platform: Android , ios
Effort: 15 man month

Game Application

lab-logo-notext

Zombie oẳn tù tì

Platform: Android , ios
Effort: 2 man month

lab-logo-notext

Game ghi nhớ

Platform: Android , ios
Effort: 2 man month

Đối tác